USPIJEVATE LI USKLADITI POSLOVNO I PRIVATNO?

Posao i obitelj su dvije najvažnije životne domene odraslih. Tehnološki napredak donio je određene prednosti s jedne strane i nedostatke s druge strane za svakodnevni život pojedinca. Zadnje se odnosi najčešće na nejasne granica glavne domene, većinom obiteljske. Promjene u društvu su dovele do povećanja percipiranog konflikta između privatnog i poslovnog. Taj konflikt se odnosi na sukob među ulogama, u kojem su uloge s poslovnog i obiteljskog područja međusobno nekompatibilne u nekom pogledu.

U nastavku ćemo objasniti koji su to faktori koji prethode ovom konfliktu te koji faktori nastaju kao posljedica ovog konflikta.

Faktori koji prethode konfliktu privatnog i poslovnog

Iako postoje oprečni rezultati, većinom se pokazalo kako su sljedeće osobine ličnosti pozitivno povezane s konfliktom poslovnog i privatnog: neuroticizam, tip A ličnosti, negativan afekt, niska samokontrola, nisko samopoštovanje i samoefikasnost. Specifično je kod tipa A ličnosti, koji karakterizira osobu kao upornu, nestrpljivu, ambicioznu i preokupiranu, da otežava balans između uloga, pa tako i između obiteljske i poslovne. Negativan afekt se interpretira kao tendencija pojedinca da izvještava o neugodi i nezadovoljstvu neovisno o situaciju te naposljetku i u poslovnoj situaciji.

Karakteristike posla poput stresora, uključenosti u posao i rasporeda te nedovoljna podrška na poslu mogu dovesti do konflikta privatnog i poslovnog. Organizacijska kultura gdje se zaposlenici osjećaju „kao kod kuće“ pruža veću učinkovitost kombiniranja zadataka na poslu i u obitelji.

Obiteljske karakteristike kao što su roditeljstvo, veći broj djece (mlađe) i manjak podrške su pozitivno povezane s konfliktom. Točnije, ako su osobe roditelji, ako imaju veći broj mlađe djece i manje podrške to je vjerojatnije da će kod njih doći do izraženijeg konflikta između privatnog i poslovnog.

Posljedice konflikta privatnog i poslovnog

Individualno blagostanje je narušeno u kontekstu fizičkog i psihičkog zdravlja. Neke od češćih bolesti koje se pojavljuju su hipertenzija, pretilost, bol u prsima, kao i depresija, emocionalna iscrpljenost, promjene raspoloženja, anksioznost te upotreba psihoaktivnih tvari.

Zbog konflikta privatnog i poslovnog može doći do promjene stavova i uvjerenja koje pojedinac ima na poslu i u obitelji. Pokazalo se da promjene stavova mogu dovesti do niskog zadovoljstva poslom te niskom posvećenosti organizaciji. Upravo je posljednje bitno jer uključuje identifikaciju osobe s organizacijom u kojoj je zaposlena te time povećava, tj. smanjuje, angažiranost zaposlenika. Zanimljivo je da se nakon konflikta često promijene stavovi koji nisu vezani s poslom te tako pojedinac doživljava nisko zadovoljstvo u obitelji kao i u životu općenito (Mihelič i Tekavčič, 2014).

Od ponašajnih posljedica najbitnije je opadanje radne učinkovitosti koja naposljetku košta organizaciju.

Kako reducirati konflikt privatnog i poslovnog?

  • Promjena nerealnih očekivanja temeljena na iracionalnim vjerovanjima. – Izrada plana aktivnosti na poslu, postavljanje ciljeva, osluškivanje svojih primarnih potreba, dopuštanje iznimki (počastiti se odmorom nakon posla, odlaskom u prirodu).
  • Smanjenje društvenog potkopavanja. – Ovaj termin sadržava karakteristike poput negativnog afekta (gledanje „crno“ na bilo koju situaciju) i negativne evaluacije.
  • Podijeljena kontrola odlučivanja. – Visoka razina samokontrole je povezana s visokom odgovornosti za donošenje odluka što može biti teret. Iz tog razloga, jednakost u donošenju odluka je povezana s boljim suočavanjem i većim bračnim zadovoljstvom (Kushnir i sur., 1996).
  • Socijalna podrška. Kako na poslu, tako i u obitelji.

Jeste li se pronašli u nekim od karakteristika koji prethode konfliktu privatnog i poslovnog ili koji su potencijalna posljedica tog konflikta? Kako Vam se čini primijeniti neke od tehnika koje bi mogle umanjiti percepciju tog konflikta? Prvi korak bi bio osvijestiti sebe u ulozi zaposlenika i u obiteljskoj ulozi. Može biti teško ostati pribran u situaciji kada posao zahtijeva više no inače, ili kada obitelj treba više vremena. Svrha nije da bude sve savršeno, no korisno je imati na umu što može pomoći u pojedinim situacijama. Za konkretniju pomoć NAOMI aplikacija nudi niz tehnika od kojih su najčešće korištene tehnike za prepoznavanje štetnih misli, pogreške u razmišljanju ili ravnoteža u razmišljanju. Javite nam koja tehnika Vam najviše pomaže!

Reference:

Mihelič, K. K., & Tekavčič, M. (2013). Work-Family Conflict: A Review Of Antecedents And Outcomes. International Journal of Management & Information Systems (IJMIS), 18(1), 15-26. https://doi.org/10.19030/ijmis.v18i1.8335

Kushnir, T., Malksinson, R. & Kasan, R. (1996). Reducing work/home conflicts in employed couples: A proposed program to balance job and family demands. Contemporary Family Therapy, 18(1), 147-159. DOI:10.1007/BF02196856

 

Leave a comment