Aplikacija je u potpunosti usklađena sa svim najnovijim GDPR odredbama. Podaci u aplikaciji su u potpunosti anonimni, a korisnik u aplikaciju ne upisuje nikakve osobne podatke koji bi narušili njegovu povjerljivost.